Πληθυσμός:    366.837 Εγγεγραμμένοι:  311.520 Ώρα: 15:42
Εκλ.Τμήματα:    654 Έδρες:  51
 
Γύρος Ενσ.Τμήματα Ψηφίσαντες Έγκυρα Άκυρα Λευκά Συμμετοχή
Α 654 (100%) 188.280 174.096 6.957 7.227     60,44%
Β 654 (-) 168.240 146.533 10.429 11.278    54,01%
 ΥποψήφιοςΠαράταξηΓύρος Α'Γύρος B'ΈδρεςΣτήριξηΒουλ.2012
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 62.157
35,70%
83.317
56,86%
31 Ανεξάρτητος. Στηρίζεται από ΝΔ 31,65%
 
Εκλ.ΠεριφέρειαΓύρος Α'Γύρος B'Βουλ.2012
Ανδρου 2.080
31,99%
2.587
55,92%
37,86%
Θήρας 3.778
33,80%
3.444
43,36%
31,71%
Καλύμνου 4.402
24,40%
7.357
49,68%
32,23%
Καρπάθου 1.580
32,78%
1.672
49,85%
38,16%
Κέας-Κύθνου 804
27,92%
997
52,53%
36,77%
Κω 6.145
33,48%
8.558
52,91%
26,63%
Μήλου 1.726
26,60%
2.219
48,90%
27,45%
Μυκόνου 2.486
47,47%
2.956
59,84%
38,29%
Νάξου 4.299
30,47%
5.782
49,58%
27,86%
Πάρου 3.272
41,16%
4.224
61,48%
30,14%
Ρόδου 25.806
42,64%
34.256
64,64%
33,63%
Σύρου 3.936
33,85%
6.517
60,03%
23,57%
Τήνου 1.843
28,80%
2.748
46,83%
36,23%
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 56.012
32,17%
63.216
43,14%
11 Ανεξάρτητος
 
Εκλ.ΠεριφέρειαΓύρος Α'Γύρος B'Βουλ.2012
Ανδρου 2.094
32,20%
2.039
44,08%
Θήρας 4.071
36,42%
4.499
56,64%
Καλύμνου 7.576
42,00%
7.453
50,32%
Καρπάθου 1.929
40,02%
1.682
50,15%
Κέας-Κύθνου 876
30,42%
901
47,47%
Κω 7.125
38,82%
7.618
47,09%
Μήλου 2.242
34,56%
2.319
51,10%
Μυκόνου 1.537
29,35%
1.984
40,16%
Νάξου 5.150
36,50%
5.879
50,42%
Πάρου 1.913
24,06%
2.646
38,52%
Ρόδου 14.742
24,36%
18.737
35,36%
Σύρου 3.697
31,80%
4.339
39,97%
Τήνου 3.060
47,82%
3.120
53,17%
ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 31.942
18,35%

5 Ανεξάρτητος. Στηρίζεται  από  ΣΥΡΙΖΑ και  ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ 25,57%
 
Εκλ.ΠεριφέρειαΓύρος Α'Γύρος B'Βουλ.2012
Ανδρου 1.170
17,99%

22,56%
Θήρας 764
6,84%

21,87%
Καλύμνου 4.224
23,42%

22,15%
Καρπάθου 796
16,51%

19,02%
Κέας-Κύθνου 999
34,69%

21,37%
Κω 3.204
17,46%

27,95%
Μήλου 1.292
19,91%

29,88%
Μυκόνου 499
9,53%

24,73%
Νάξου 2.295
16,27%

27,15%
Πάρου 1.410
17,74%

29,54%
Ρόδου 12.634
20,88%

23,87%
Σύρου 1.923
16,54%

37,40%
Τήνου 732
11,44%

24,57%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΗΛΙΑΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13.903
7,99%

2 Επίσημος Υποψήφιος  από  ΚΚΕ 2,73%
 
Εκλ.ΠεριφέρειαΓύρος Α'Γύρος B'Βουλ.2012
Ανδρου 582
8,95%

2,71%
Θήρας 1.579
14,13%

3,33%
Καλύμνου 1.262
7,00%

3,49%
Καρπάθου 152
3,15%

1,10%
Κέας-Κύθνου 103
3,58%

1,69%
Κω 975
5,31%

2,66%
Μήλου 830
12,79%

2,71%
Μυκόνου 430
8,21%

2,33%
Νάξου 1.644
11,65%

4,75%
Πάρου 909
11,43%

2,35%
Ρόδου 3.606
5,96%

2,49%
Σύρου 1.274
10,96%

1,69%
Τήνου 557
8,70%

2,71%
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10.082
5,79%

2 Επίσημος Υποψήφιος  από  Χρυσή Αυγή 5,78%
 
Εκλ.ΠεριφέρειαΓύρος Α'Γύρος B'Βουλ.2012
Ανδρου 577
8,87%

9,05%
Θήρας 985
8,81%

6,33%
Καλύμνου 574
3,18%

4,51%
Καρπάθου 363
7,53%

6,09%
Κέας-Κύθνου 98
3,40%

4,66%
Κω 905
4,93%

6,90%
Μήλου 398
6,13%

4,59%
Μυκόνου 285
5,44%

6,86%
Νάξου 720
5,10%

6,41%
Πάρου 446
5,61%

5,19%
Ρόδου 3.727
6,16%

6,09%
Σύρου 797
6,85%

4,17%
Τήνου 207
3,23%

2,60%